Kha mạc huấn luyện dân quân 2019

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, xã Thiệu Minh khai mạc huấn luyện dân quân năm 2,3,4 và dân quân tại chỗ năm 2019 cho lực lượng dân quân trong xã.

Tin tức sự kiện

Kha mạc huấn luyện dân quân 2019Kha mạc huấn luyện dân quân 2019
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh...Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xấp xã tỉnh Thanh Hóa
Xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đón nhận bằng công nhận xã đạt...Xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đăng trên báo Thanh Hóa lúc 09:30 30/03/2019
Thiệu Minh tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn nông thôn mớiThiệu Minh tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn nông thôn mới
Đổi thay trên quê hương anh hùng Thiệu Minh (Đăng trên báo...Đổi thay trên quê hương anh hùng Thiệu Minh (Đăng trên báo văn hóa đời sống lúc: 25/03/2019 14:00)
THƯ MỜI DỰ LỄ CÔNG BỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚITHƯ MỜI DỰ LỄ CÔNG BỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
thông báo của UBND xã về mức thu BHYTthông báo của UBND xã về mức thu BHYT
KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ...KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ 2019

An ninh quốc phòng