KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ 2019

Thanh niên Thiệu Minh hăng hái tham gia khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2018

Tin tức sự kiện

KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ...KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ 2019
Công an lắng nghe ý kiến nhân dânCông an lắng nghe ý kiến nhân dân
Thực hiện cuộc vận động về vệ sinh an toàn thực phẩmThực hiện cuộc vận động về vệ sinh an toàn thực phẩm
Kỷ niệm 62 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niênKỷ niệm 62 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên
Bài tuyên truyền vụ đôngBài tuyên truyền vụ đông
bài tuyên truyền NTMbài tuyên truyền NTM
Xây dựng nông thôn mớiXây dựng nông thôn mới
Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!

An ninh quốc phòng