Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xấp xã tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Tin tức sự kiện

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh...Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xấp xã tỉnh Thanh Hóa
Xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đón nhận bằng công nhận xã đạt...Xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đăng trên báo Thanh Hóa lúc 09:30 30/03/2019
Thiệu Minh tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn nông thôn mớiThiệu Minh tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn nông thôn mới
Đổi thay trên quê hương anh hùng Thiệu Minh (Đăng trên báo...Đổi thay trên quê hương anh hùng Thiệu Minh (Đăng trên báo văn hóa đời sống lúc: 25/03/2019 14:00)
THƯ MỜI DỰ LỄ CÔNG BỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚITHƯ MỜI DỰ LỄ CÔNG BỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
thông báo của UBND xã về mức thu BHYTthông báo của UBND xã về mức thu BHYT
KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ...KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2018 - CHUẨN BỊ CHO NHẬP NGŨ 2019
Công an lắng nghe ý kiến nhân dânCông an lắng nghe ý kiến nhân dân

An ninh quốc phòng