Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa1
2ok1
3Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)2
4Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)2
5Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.2
6Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)2
7Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2
8Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
9Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)2
10Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ2
11Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ2
12Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2
13Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2
14Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân2
15Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng2
16Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
17Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
18Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
19Đăng ký khai sinh2
20Đăng ký kết hôn2
21Đăng ký nhận cha, mẹ, con2
22Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con2
23Đăng ký khai tử2
24Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2
25Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh2
26Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp2
27Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)2
28Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)2
29Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật2
30Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật2