Hiến máu nhân đạo

Đăng lúc: 12/07/2018 16:43:45 (GMT+7)

Cán bộ và ĐVTN xã Thiệu Minh đi hiến máu tình nguyện. Đây là một nghĩa cử cao đẹp.

Cán bộ và ĐVTN xã Thiệu Minh đi hiến máu tình nguyện. Đây là một nghĩa cử cao đẹp.
37045778_126944491546838_6657689093985533952_n.jpg37016324_126944434880177_442588618846896128_n.jpg36957910_1950394838584596_4864130117183471616_n.jpg37108702_1950394888584591_4644005883552989184_n.jpg36961317_2173779626177287_7092195902936317952_n.jpg36965792_2173779662843950_7483715797265678336_n.jpg36946639_491095051333789_2453637575512948736_n.jpg